25 kwietnia 2014

A planety szaleją, szaleją

UWAGA! ATTENTION! ВНИМАНЕ! 注意!
Ściśle tajne specjalnego znaczenia.
Do wglądu, miejscowo/w ograniczonym czasie, dla osób z piątym stopniem dostępu.
Nie wolno kopiować, ani wykonywać notatek.
Zabronione jest dyskutowanie na temat, z innymi osobami z piątym poziomem dostępu.

Kosmos: Możliwości i ograniczenia

Przestrzeń kosmiczna jest tak wielka, że umysł ludzki nie jest w stanie jej ogarnąć. Żeby choć w części to sobie uzmysłowić, podam taki przykład: mając całkiem niezły samolot, mogący rozwinąć prędkość 1000 km/h, podróżując z tą prędkością do najbliższej nam gwiazdy, lecielibyśmy zaledwie szesnaście i pół roku (z Warszawy do Nowego Jorku, podróż nim, trwałaby tylko siedem godzin, a jak to daleko), a to zaledwie 8 minut świetlnych. Dlatego stosujemy znacznie większe jednostki (które i tak są zbyt małe) jak rok świetlny. Najbliższa Słońcu gwiazda Proxima Centauri jest oddalona o ponad cztery lata świetlne. Jeszcze większa jednostka parsek, gdzie do najbliższej galaktyki (rozrywanej przez Drogę Mleczną) mamy blisko osiem kpc. Najdalsza zaobserwowana galaktyka znajdowała się czternaście miliardów lat świetlnych od Ziemi (w tej chwili jest prawdopodobnie ponad dwa razy dalej, z powodu rozszerzania się wszechświata).
Nas natomiast ograniczają dwie rzeczy. Jedną jest prędkość światła, której pokonać się nie da. Nie wykluczone jest, że może można to prawo jakoś obejść. Drugim czynnikiem jest długość życia człowieka. W skali wszechświata żyjemy krócej niż muszki owocówki. Należy zatem poszukiwać możliwości przedłużenia egzystencji.
W tej chwili, z problemami, możemy poruszać się w obrębie naszego układu słonecznego i w jego granicach poszukiwać możliwości pokonania bariery prędkości i długości ludzkiego życia.

Kierunki

Największe nadzieje budzi nieprzebadana i niepoznana od praktycznej strony grawitacja. Być może wykorzystanie jej w napędach statków pozwoli ominąć (przeskoczyć do innego wymiaru) barierę prędkości światła, co umożliwiłoby eksplorację większej połaci galaktyki, a może nawet na podróże międzygalaktyczne.
Poszukiwanie leków, lub całościowych kuracji, ewentualnie innych sposobów przedłużających życie. Przy okazji wynaleźć sposoby na najczęstsze śmiertelne choroby, lub zwiększenie odporności i wytrzymałości organizmu.

Metody

Utajnić rzeczywiste kierunki badań pod pompatycznymi i zakrojonymi na szeroką skalę akcjami. Jednocześnie odtajnić (nawet narażając się na oskarżenia o zdradę i działanie na szkodę itd.) wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, dla wybranych instytutów i naukowców w celu szybszej realizacji wskazanych celów. Dla tychże: zezwolić nawet na kontrowersyjne, lub niezgodne z obowiązującym prawem eksperymenty, oraz przekazać nieograniczone i nie do skontrolowania środki finansowe.

Prawdopodobieństwo sukcesu

Z wyliczeń, przy założeniach oraz pełnej realizacji wskazanych metod, oblicza się szanse sukcesu na 7/10, że w przeciągu kilku najbliższych lat uda się dokonać przełomu w obu wskazanych kierunkach. Zaleca się jednocześnie poszukiwanie ludzi chętnych przeżyć przygodę życia i gotowych na poświęcenie dotychczasowego.

James Blish "Będą im świecić gwiazdy" tyt. org. "They shall have stars" Wydawca Wydawnictwo Amber Sp.z o.o. 1994

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Wasze komentarze, to fajnie wiedzieć, że ktoś (poza mną) z tego korzysta.